Πληροφορίες

Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με κάποια μορφή αναπηρίας στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού πληθυσμού.  Διαφορετικών τύπων αναπηρίες οδηγούν σε διαφορετικά προβλήματα και ανάγκες. 

Τα άτομα με αναπηρία θα επιθυμούσαν να ζουν μια πιο ανεξάρτητη, αυτορρυθμιζόμενη καθημερινή ζωή στο σπίτι τους. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό! Τα έξυπνα βοηθήματα σήμερα είναι σε γενικές γραμμές πιο προσιτά και πιο οικονομικά. Λείπει η γνώση από τους κατασκευαστές για τις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Από την άλλη, τα άτομα με αναπηρία και οι φροντιστές τους δεν γνωρίζουν την ύπαρξη των τεχνολογιών αυτών. 

Το έργο SWEET HOME σκοπεύει να βοηθήσει σε αυτό τον τομέα.

Download Brochure

Το έργο

 • Έρευνα για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στο χώρο που κατοικούν.
 • Εκπαιδευτικά μαθήματα σε διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, το περιεχόμενο των οποίων αφορά την εγκατάσταση διαφόρων τεχνολογιών οικιακού αυτοματισμού.

Στόχος

 • Εξερευνήστε έναν νέο κόσμο ευκαιριών και δυνατοτήτων για τα άτομα με αναπηρίες ώστε να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη, αυτόνομη, ασφαλή, υγιή, άνετη και ενθαρρυντική ζωή στο σπίτι τους
 • Δημιουργήστε καλύτερες συνθήκες ζωής για τις διάφορες ομάδες με αναπηρίες, εστιάζοντας στην καθημερινή τους ζωή και επιτυγχάνοντας μια πιο αυτόνομη, ανεξάρτητη και υγιή ζωή, με στόχο μια κοινωνία πιο ισότιμη, αφαιρώντας κάθε πιθανή διάκριση.

Αποτελέσματα

 • Οδηγός για κάλυψη αναγκών, αντιμετώπιση προβλημάτων, εξυπηρέτηση ενδιαφερόντων και προτάσεις λύσεων στο σπίτι για άτομα με σωματική, διανοητική, αισθητηριακή, νευρολογική ή οργανική αναπηρία.
  1. Αναλυτικές αναφορές.
  2. Αναφορές για το κοινό.
  3. Προτάσεις για τον κλάδο.
 • Μάθημα για την μετατροπή σπιτιών σε έξυπνα, για την ανεξαρτησία και αυτονομία των ατόμων με αναπηρία.
 • Καινοτόμος, διαδραστική πλατφόρμα μάθησης για τη βελτίωση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία στο σπίτι.

Νέα

Εταίροι

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο